Świetlica środowiskowa

Świetlica środowiskowa

Dzięki pomocy finansowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piasecznie została uruchomiona od 18 IX 2006 r. świetlica środowiskowa w Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy.

Codziennie w godzinach 15.00-17.00 pod kierunkiem nauczycieli-wychowawców odbywają się różnorodne zajęcia: pedagogiczno-psychologiczne, integracyjne, komputerowe, sportowe, taneczne, techniczne, biblioterapii, projekcje filmów, pomocy w nauce, spotkania z interesującymi ludźmi.

Świetlica działa zgodnie z wcześniej opracowanym planem i harmonogramem.

Dzięki odpowiedniej bazie młodzież może korzystać z hali sportowej, boiska, basenu, siłowni, Sali komputerowej, czytelni, stołówki, gabinetów psychologa i reedukatora.

Korzystając z przyznanych funduszy, możemy zakupić sprzęt sportowy, artykuły papiernicze oraz zorganizować dożywianie i wycieczki.

Uczniowie coraz chętniej korzystają z zajęć w świetlicy środowiskowej.

Zobacz zdjęcia

Zapraszamy!!!

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec