Biblioteka szkolna oraz nauczyciele języka polskiego i historii ogłaszają 

KONKURS LITERACKI Z OKAZJI DNIA PATRONA  

„KARTKA Z PAMIĘTNIKA POWSTAŃCA”

Cele konkursu:
  • Kultywowanie pamięci o Powstaniu Warszawskim.
  • Oddanie honoru walczącym w Powstaniu Warszawskim.
  • Rozbudzanie w młodzieży zainteresowań historycznych i literackich.
Termin:
  •  Składanie prac do 5 listopada 2010 r. w bibliotece szkolnej.
  • Ogłoszenie wyników nastąpi podczas obchodów „Święta Patrona”.
Forma pracy:
•Każda praca powinna zawierać stronę tytułową, na której znajdują się:
- tytuł pracy,
- imię i nazwisko oraz klasa autora.
  • Maksymalna wielkość pracy 5 stron wydruku komputerowego (nie przyjmujemy rękopisów).
  • Praca powinna być umieszczona w podpisanej teczce papierowej: „Kartka z pamiętnika powstańca”.
  • Praca literacka ma mieć formę pamiętnika. Autor ma za zadanie wcielić się w rolę fikcyjnego powstańca i zreferować dowolne dwa dni walki (np. 10-11 sierpnia) w dowolnym miejscu (np. Starówka), w której uczestniczył. Praca ma zawierać pewne fakty, szczegóły historyczne (jesteś np. sanitariuszką, która uczestniczy w walkach w Pałacu blanka przy pl. Teatralnym i jednocześnie świadkiem śmierci K. K. Baczyńskiego – s. strz. podch. Batalionu „Parasol”. Inny przykład: jesteś Zawiszakiem najmłodszym członkiem Szarych Szeregów i walczysz roznosząc listy, meldunki powstańcze).


Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec