Biblioteka szkolna oraz nauczyciele języka polskiego i historii
ogłaszają „Konkurs na album o patronie szkoły”

Cele konkursu:

  1. Poszerzenie i utrwalenie wiadomości o uczestnikach Powstania Warszawskiego
  2. Pobudzenie aktywnego stosunku do uzyskiwania informacji z różnorodnych źródeł, ich analizy i selekcji
  3. Wykorzystanie centrum multimedialnego i innych zasobów biblioteki szkolnej
  4. Rozwijanie inwencji twórczej uczniów
  5. Jedną pracę mogą wykonywać maksymalnie 2 osoby. Technika wykonania i format pracy są dowolne.

Album powinien zawierać:

  • stronę tytułową, na której znajdą się : tytuł, imię i nazwisko autora(ów) pracy, miejscowość, rok;
  • wstęp;
  • opisy sylwetek powstańców Warszawy  (wybór postaci do opisu należy do autorów albumu  - może to być ktoś z rodziny, mogą to być osoby związane z Piasecznem albo postaci znane z literatury i przekazów historycznych) wraz ze zdjęciami
  • bibliografię (spis materiałów wykorzystanych w tworzeniu albumu: słowniki, encyklopedie, czasopisma, adresy stron WWW)

Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej do 31.X.2009r. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas obchodów Święta Patrona


Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec