Regulamin konkursu – Odzyskanie Niepodległości Polski

  1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5
  2. Celem konkursu jest upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski
  3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VIII
  4. Termin konkursu - 29 X 2018 r. , sala 14, godzina 14.20 , SP 5 Sikorskiego 20
  5. Zgłoszenia Mirosława Kalina sala 14
  6. Zakres materiału: podręcznik Nowa Era kl.VII, tematy: I wojna światowa na ziemiach polskich, Sprawa polska w czasie I Wojny Światowej, Odrodzenie Rzeczypospolitej, Walka o granicę wschodnią, Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej.
  7. Nagrody: zwycięzcy otrzymują bieżącą ocenę celującą z historii

Zapraszam

Mirosława Kalina


Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec