Konkurs „Fotograf był poetą, poeta fotografem.” edycja 2018

Regulamin III edycji Konkursu Fotograficzno – Poetyckiego.

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 z klasami gimnazjalnymi im. K.K. Baczyńskiego w Piasecznie.

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych.

3. Zadaniem uczestników jest:

a) wykonanie fotografii ilustrującej wybrany wiersz;

b) stworzenie wiersza inspirowanego fotografią;

- forma do wyboru.

4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy prace. Nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca danego uczestnika.

5. Celem konkursu jest:

a) odtworzenie za pomocą technik fotograficznych nastroju wybranego dzieła literackiego;

b) odtworzenie, dzięki technikom poetyckim, nastroju dzieła fotograficznego;
- wybrany przez uczestnika wiersz i wykonana fotografia, jak również napisany przez uczestnika wiersz i wybrana fotografia, będą traktowane jako całość.

6. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucone. Dopuszcza się:

a) konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych, sepii, nakładanie kolorowych filtrów;

b) korektę poprawiającą jakość zdjęć (wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).

7. Nie będą akceptowane prace:

a) z których jakikolwiek element został usunięty lub dodany w wyniku obróbki graficznej;

b) powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

8. Prace muszą spełniać następujące kryteria:

a) jedna praca powinna zostać przesłana w dwóch wersjach:

- minimalnych wymiarach 1200x800px do maksymalnych 1600x1200px w formacie JPG;

- formacie PDF;

b) do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy i zgodę na przetwarzanie danych;

c) każda praca powinna być opatrzona następującymi informacjami:

- imię, nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, dane opiekuna, kontakt mailowy do ucznia lub opiekuna.

9. Prace konkursowe należy nadsyłać do 30.04.2019r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. Termin rozstrzygnięcia Konkursu zostanie podany w ciągu dwóch tygodni od jego zakończenia.

11. Wyniki Konkursu oraz miejsce i czas wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej Organizatora.

12. Wszystkie zgromadzone w Konkursie prace zostaną przedstawione na wernisażu z okazji Dnia Książki, o którego terminie wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową.


UCZESTNIK KONKURSU:

- akceptuje regulamin;
- jest autorem zdjęć lub utworów;
- udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji uprawniającej do korzystania z przesłanych zdjęć i utworów bez ograniczeń (w szczególności do: utrwalania, drukowania, publikowania na stronie Organizatora, wprowadzania do pamięci komputera).

Załaczniki


Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec