Regulamin konkursu "EKSPERYMENTY FIZYCZNE W OBIEKTYWIE"

  1. Celem konkursu jest popularyzacja fizyki oraz umiejętności dostrzegania jej praw w zjawiskach zachodzących w środowisku człowieka.
  2. W konkursie mogą, wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami gimnazjalnymi w Piasecznie.
  3. Uczestnicy konkursu wykonują fotografię (jedną lub serię) eksperymentu lub doświadczenia zaprojektowanego i wykonanego samodzielnie. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie lub jedną serię zdjęć na których będzie widoczny.
  4. Każde zdjęcie w formacie 13x18 cm naklejone na kartce A4 z brystolu, należy opatrzyć tytułem i dołączyć kartkę z opisem fotografowanego zjawiska lub doświadczenia. Tytuł i opis zjawiska lub doświadczenia napisane na komputerze czcionką 18. Praca musi zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę.
  5. Prace konkursowe należy dostarczyć do nauczycieli fizyki.
  6. Termin składania prac upływa 27.04.2018 r.
  7. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w składzie: Ala Skorniewska, Grażyna Orlińska, Tomasz Jakubowicz.

Kryteria oceniania prac:

a)oryginalność pomysłu zdjęcia: do 20 pkt

b)opis zjawiska fizycznego prezentowanego na zdjęciu: do 30 pkt

c)strona artystyczna fotografii: do 10 pkt

Maksymalna ocena za pracę 60 pkt.

9. Najlepsze prace będą nagrodzone.

Prace uczniów będą, prezentowane na pokonkursowej wystawie fotograficznej w Gimnazjum nr 1. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. Wyniki zostaną ogłoszone 10.06.2018 r.


Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec