Konkurs Fotograf był poetą, poeta fotografem

Regulamin II edycji Konkursu Fotograficzno – Poetyckiego.

 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 z klasami gimnazjalnymi im. K.K. Baczyńskiego w Piasecznie.
 2.  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych.
 3.  Zadaniem uczestników jest:
  a) wykonanie fotografii ilustrującej wybrany wiersz;
  b) stworzenie wiersza inspirowanego fotografią;
      - forma do wyboru.
 4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy prace. Nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca danego uczestnika.
 5. Celem konkursu jest:
  a) odtworzenie za pomocą technik fotograficznych nastroju wybranego dzieła literackiego;
  b) odtworzenie, dzięki technikom poetyckim, nastroju dzieła fotograficznego;
      - wybrany przez uczestnika wiersz i wykonana fotografia, jak również napisany przez uczestnika wiersz i wybrana fotografia, będą traktowane jako całość.
 6. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucone. Dopuszcza się:
  a) konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych, sepii, nakładanie kolorowych filtrów;
  b) korektę poprawiającą jakość zdjęć (wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).
 7. Nie będą akceptowane prace:
  a) z których jakikolwiek element został usunięty lub dodany w wyniku obróbki graficznej;
  b) powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
 8. Prace muszą spełniać następujące kryteria:
  a) jedna praca powinna zostać przesłana w dwóch wersjach:
      - minimalnych wymiarach 1200x800px do maksymalnych 1600x1200px w formacie JPG;
      - formacie PDF;
  b) do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy i zgodę na przetwarzanie danych;
  c) każda praca powinna być opatrzona następującymi informacjami:
      - imię, nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, dane opiekuna, kontakt mailowy do ucznia lub opiekuna.
 9.  Prace konkursowe należy nadsyłać do 20.04.2018r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 10.  Termin rozstrzygnięcia Konkursu zostanie podany w ciągu tygodnia od jego zakończenia.
 11. Wyniki Konkursu oraz miejsce i czas wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej Organizatora.
 12. Wszystkie zgromadzone w Konkursie prace zostaną przedstawione na wernisażu z okazji Dnia Książki, o którego terminie wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową.

UCZESTNIK KONKURSU:
- akceptuje regulamin;
- jest autorem zdjęć i utworów;
- udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji uprawniającej do korzystania
z przesłanych zdjęć i utworów bez ograniczeń (w szczególności do: utrwalania, drukowania, publikowania na stronie Organizatora, wprowadzania do pamięci komputera).

Zgoda


Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec