Obiady

Informujemy,  że opłaty za obiady w budynku przy ulicy Sikorskiego należy uiszczać tylko i wyłącznie do dnia 6 każdego miesiąca na konto:
84 2490 0005 0000 4600 3318 1547
podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę. 
Koszt obiadów obliczamy mnożąc liczbę dni x 4,50 zł 

Odwoływanie obiadów pod numerem telefonu 756 89 41 wew.16

W grudniu 2018 koszt wynosi 67,50 zł

Proszę wpłacać podaną kwotę, bez zaokrągleń.


Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec