Obiady

Informujemy,  że opłaty za obiady w budynku przy ulicy Sikorskiego należy uiszczać tylko i wyłącznie do dnia 6 każdego miesiąca na konto:
84 2490 0005 0000 4600 3318 1547

od lutego 2019:

10 1240 6351 1111 0010 8770 8104


podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę. 
Koszt obiadów obliczamy mnożąc liczbę dni x 4,50 zł 

Odwoływanie obiadów pod numerem telefonu 756 89 41 wew.16

W styczniu 2019 koszt wynosi 81 zł

Proszę wpłacać podaną kwotę, bez zaokrągleń.


Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec