Obiady

Informujemy,  że opłaty za obiady w budynku przy ulicy Sikorskiego należy uiszczać tylko i wyłącznie do dnia 6 każdego miesiąca na konto:

10 1240 6351 1111 0010 8770 8104


podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę. 
Koszt obiadów obliczamy mnożąc liczbę dni x 4,50 zł 

Odwoływanie obiadów pod numerem telefonu 756 89 41 wew.16

W maju 2019 koszt wynosi 90 zł. 

Proszę wpłacać podaną kwotę, bez zaokrągleń.


Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec