Masz problem?

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

W Gimnazjum nr 1 młodzież ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ma możliwość aktywnego uczestniczenia w zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych, prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli – terapeutów.

W zależności od potrzeb w czasie zajęć rozwijamy:

 • ogólną sprawność umysłową ucznia
 • koncentrację uwagi
 • koordynację wzrokowo ruchową

Doskonalimy umiejętności:

 • czytania
 • czytania ze zrozumieniem
 • stosowania zasad ortograficznych

Usprawniamy:

 • motorykę dużą i małą ucznia

Z naszych doświadczeń wynika, że wspólna praca uczniów i terapeutów przynosi znakomite rezultaty

Zajęcia logopedyczne

Wszystkich, którzy mają problemy w komunikacji językowej zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach logopedycznych, prowadzonych przez panią Agatę Daniel w sali 52.

W czasie tych zajęć usprawniamy aparat mowy, wykonując ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne, co pomaga opanować umiejętność poprawnej realizacji zaburzonych głosek. Upłynniamy mowę osób jąkających się i zmniejszamy stany logofobii, wykorzystując metodę ruchu rozwijającego oraz treningu autogennego. Ćwiczymy umiejętność analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej oraz koordynację myśli i ruchu poprzez "gimnastykę mózgu" E. Dennisona. Dbamy również o estetykę mowy doskonaląc dykcję, akcent i prozodię, co z pewnością zaprocentuje nie tylko na lekcjach polskiego.

Zespół psychologiczno-pedagogiczny

Nasza szkoła zapewnia profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną
w zakresie:

 • diagnozowania środowiska ucznia;

rozpoznawania potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia;

 • rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
 • wspierania ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 • podejmowania działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających
  z programu wychowawczego szkoły i wspierania nauczycieli w tym zakresie;

Dyżury zespołu psychologiczno -  pedagogicznego

 

imię i nazwisko Pn. Wt. Śr. Cz. Pt.
Grażyna Kozłecka


 8.00-9.00

10.00-15.00

9.00-11.00

8.00-13.00

14.00-15.00

9.00-10.00

11.00-15.00

8.30-13.30
Lidia Kurcińska 


8.00-8.50

10.40-11.40

 

 9.45-10.45

8.50-9.50

11.35-12.35

13.30-15.00

9.45-10.45

13.30-15.00

12.30-15.00
Joanna Abdel Wahab

9.30-14.30

9.00-14.00 8.00-13.00

8.00-13.00

8.00-13.00


Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec