Po raz ostatni Pan Dyrektor otwiera uroczystość

Goście

Ślubowanie klas trzecich

Ślubowanie klas trzecich

Przekazywanie sztandaru

Dyrekcja po raz ostatni w tym składzie

Wszyscy dziękowali i przekazywali prezenty

Kolejne podziękowania

Kolejne podziękowania

Kolejne podziękowania

Podziękowania od Pani Alicji Stępień

Pożegnalne piosenki od uczniów

Dyrekcja - pożegnalne zdjęcie

Delegacje wszystkich klas żegnają Pana Dyrektora

Delegacje wszystkich klas żegnają Pana Dyrektora

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec