Semestr 1
 
Sierpień/wrzesień
 1. 26 – 27.08.2013 godz. 9.00 Egzaminy poprawkowe

 2. 28.08.2013  godz. 8.15  Plenarna Rada Pedagogiczna:
  a/zatwierdzenie wyników klasyfikacji
  b/organizacja pracy w roku szkolnym 2013/14
  c/szkolenie RP – prowadzenie dokumentacji szkolnej

 3. 2.09.2013 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/14:
  godz.8.00 klasy I
  godz.9.30   klasy II i III
  godz.10.30  Spotkania zespołów przedmiotowych
  godz.12.00 Szkolenie RP 

 4. 12.09.2013 godz.15.30 Posiedzenie RP – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego i planu pracy Szkoły;
  Szkolenie RP– zasady oceniania

 5. 16.09.2013 godz.18.00  Spotkanie wychowawców klas z rodzicami
  godz.19.00  Spotkanie Rady Rodziców – spotkanie wybranych Rad Klasowych Rodziców

 6. 23.09.2013 od godz.15.00 Spotkania Zespołów ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej dla uczniów klas I

 7. 26.09.2013 Dzień Języków Europejskich

 8. Sprzątanie świata
Październik
 1. 14.10.2013 Dzień Edukacji Narodowej – spotkanie pracowników Szkoły z uczniami

 2. 28.10.2013 godz.15.30 Spotkanie wychowawców klas I, II i III – omówienie sytuacji wychowawczej i edukacyjnej w klasach

 3. 28-31.10.2013     Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej przez uczniów i ich wychowawców

 4. 7 – 30.10.2013 Konkursy przedmiotowe – etapy szkolne

 5. Wybory do SU
 6. Spotkanie integracyjne klas I i wyjazdy integracyjne
Listopad
 1. 1.11.2013 Święto Zmarłych – dzień ustawowo  wolny od pracy

 2. 4.11.2013 godz.18.00 Zebrania z rodzicami

 3. 6.11.2013 Forum Młodych Europejczyków „Unijne barwy naszego regionu”

 4. 11.11.2013 Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny od pracy

 5. 14.11.2013 Dzień Patrona i Święto Niepodległości – dzień bez zajęć dydaktycznych

 6. 18.11.2013 Międzynarodowy Dzień Tolerancji

 7. 28.11.2013 godz.17.00-20.00 Dyskoteka „andrzejkowa”
 
 
Grudzień
 1. 6.12.2013 Mikołajki klasowe

 2. 9.12.2013 godz.15.30 Rada Pedagogiczna – sytuacja edukacyjna i wychowawcza w klasach

 3. 16.12.2013 godz.18.00 Zebrania z rodzicami – informacje  o ocenach
   
 4. 19.12.2013 Wigilia pracowników

 5. 16-20.12.2013 Wigilie klasowe (na godzinach wychowawczych)

 6. 20.12.2013 Apel świąteczny

 7. 23.12.2013 – 6.01.2014 Zimowa przerwa świąteczna (2 i 3.01.2014 – dni wolne od nauki decyzją Dyrektora Gimnazjum, 6.01.2014 – dzień ustawowo wolny od pracy)
Styczeń
 1. 13.01.2014 godz.15.00 Spotkania zespołów przedmiotowych

 2. Do 16.01.2014 Wystawienie ocen klasyfikacyjnych

 3. 20.01.2014 godz.15.30 Rada klasyfikacyjna

 4. 27.01.2014 godz.15.30 Rada podsumowująca pracę w I semestrze roku szkolnego 2013/14
   godz.18.00 Wywiadówka
 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec