Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów

  1. Podręczniki i zestawy ćwiczeń przekazane w ramach dotacji są własnością biblioteki Gimnazjum nr 1 w Piasecznie.
  2. Podręczniki i zestawy ćwiczeń są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego.
  3. Podręczniki, wraz z ich dodatkowym wyposażeniem ( płyty, mapy, plansze), należy zwrócić do biblioteki szkolnej w ostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.
  4. Uczniowie mają obowiązek szanować wypożyczone podręczniki, chronić przed zniszczeniem i zgubieniem, nie wolno w nich niczego pisać ani zaznaczać.
  5. W przypadku zniszczenia podręcznika szkoła może żądać od rodziców/opiekunów prawnych ucznia jego odkupienia.
  6.  W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych, rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani, we własnym zakresie, zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe.
  7. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników i materiałów ćwiczeniowych do biblioteki szkolnej.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec