Filtr
 • Plan pracy gimnazjum nr 1 w roku szkolny 2013/2014

  Semestr 1
   
  Sierpień/wrzesień
  1. 26 – 27.08.2013 godz. 9.00 Egzaminy poprawkowe

  2. 28.08.2013  godz. 8.15  Plenarna Rada Pedagogiczna:
   a/zatwierdzenie wyników klasyfikacji
   b/organizacja pracy w roku szkolnym 2013/14
   c/szkolenie RP – prowadzenie dokumentacji szkolnej

  3. 2.09.2013 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/14:
   godz.8.00 klasy I
   godz.9.30   klasy II i III
   godz.10.30  Spotkania zespołów przedmiotowych
   godz.12.00 Szkolenie RP 

  4. 12.09.2013 godz.15.30 Posiedzenie RP – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego i planu pracy Szkoły;
   Szkolenie RP– zasady oceniania

  5. 16.09.2013 godz.18.00  Spotkanie wychowawców klas z rodzicami
   godz.19.00  Spotkanie Rady Rodziców – spotkanie wybranych Rad Klasowych Rodziców

  6. 23.09.2013 od godz.15.00 Spotkania Zespołów ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej dla uczniów klas I

  7. 26.09.2013 Dzień Języków Europejskich

  8. Sprzątanie świata
  Październik
  1. 14.10.2013 Dzień Edukacji Narodowej – spotkanie pracowników Szkoły z uczniami

  2. 28.10.2013 godz.15.30 Spotkanie wychowawców klas I, II i III – omówienie sytuacji wychowawczej i edukacyjnej w klasach

  3. 28-31.10.2013     Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej przez uczniów i ich wychowawców

  4. 7 – 30.10.2013 Konkursy przedmiotowe – etapy szkolne

  5. Wybory do SU
  6. Spotkanie integracyjne klas I i wyjazdy integracyjne
  Listopad
  1. 1.11.2013 Święto Zmarłych – dzień ustawowo  wolny od pracy

  2. 4.11.2013 godz.18.00 Zebrania z rodzicami

  3. 6.11.2013 Forum Młodych Europejczyków „Unijne barwy naszego regionu”

  4. 11.11.2013 Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny od pracy

  5. 14.11.2013 Dzień Patrona i Święto Niepodległości – dzień bez zajęć dydaktycznych

  6. 18.11.2013 Międzynarodowy Dzień Tolerancji

  7. 28.11.2013 godz.17.00-20.00 Dyskoteka „andrzejkowa”
   
   
  Grudzień
  1. 6.12.2013 Mikołajki klasowe

  2. 9.12.2013 godz.15.30 Rada Pedagogiczna – sytuacja edukacyjna i wychowawcza w klasach

  3. 16.12.2013 godz.18.00 Zebrania z rodzicami – informacje  o ocenach
    
  4. 19.12.2013 Wigilia pracowników

  5. 16-20.12.2013 Wigilie klasowe (na godzinach wychowawczych)

  6. 20.12.2013 Apel świąteczny

  7. 23.12.2013 – 6.01.2014 Zimowa przerwa świąteczna (2 i 3.01.2014 – dni wolne od nauki decyzją Dyrektora Gimnazjum, 6.01.2014 – dzień ustawowo wolny od pracy)
  Styczeń
  1. 13.01.2014 godz.15.00 Spotkania zespołów przedmiotowych

  2. Do 16.01.2014 Wystawienie ocen klasyfikacyjnych

  3. 20.01.2014 godz.15.30 Rada klasyfikacyjna

  4. 27.01.2014 godz.15.30 Rada podsumowująca pracę w I semestrze roku szkolnego 2013/14
    godz.18.00 Wywiadówka
   

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec