Rekrutacja - ważne informacje

Już 13 maja rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. System do tego przewidziany ma ograniczone możliwości przeszukiwania, np. nie można wylistować szkół w kilku dzielnicach jednocześnie lub wybrać szkoły z konkretnymi rozszerzeniami.

Z uwagi na trudny dla uczniów wybór dalszego kierunku kształcenia, portal http://www.wybieramszkole.pl/ zaktualizował ofertę szkół warszawskich na zgodną z oferta umieszczoną w elektronicznym systemie rekrutacji.

 Wszystkim kandydatom biorącym udział w elektronicznej rekrutacji, proponujemy aby na portalu http://www.wybieramszkole.pl/ obliczyć swoje punkty, sprawdzić swoje szanse i stworzyć swoją listę TOP-KLAS. Można również sprawdzić jaki był w poprzednim roku próg punktowy w analogicznej klasie, a jaki przedział punktowy w szkole. 

Możliwości wyszukiwania i przeglądania klas/szkół są duże, można wyszukiwać, np.:

 - wg lokalizacji,

 - wg typu oddziału,

 - wg przedmiotów rozszerzonych,

 - wg języków obcych.

 Warto również sprawdzić czy do wybranej klasy są dodatkowe sprawdziany oraz jakie przedmioty są punktowane.

Ważne terminy

- od 13 maja 2019 r. od godz. 8:00 do 20 maja 2019 r. do godz. 15:00 uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu Piaseczyńskiego samodzielnie zakładają konta z loginem i hasłem, wypełniają wniosek poprzez wybór dowolnej liczby szkół, a w niej dowolną liczbę oddziałów.  Wniosek podpisany przez rodzica i ucznia w/w terminach muszą dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

- od 17 czerwca 2019 r. od godz. 10:00 do 19 czerwca 2019 r. do godz. 16:00 kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W tym celu należy udać się do szkoły pierwszego wyboru


– wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać  NOWYwniosek i złożyć go do szkoły I wyboru.

- poniżej zamieszczamy link do filmu instruktażowego "Twoja droga do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej"
 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec