Projekt unijny Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła

Od 1 listopada rozpoczynają się zajęcia w ramach projektu unijnego „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła”. Zajęcia będą się dobywać w grupach 6 – 12 osobowych prowadzonych przez naszych nauczycieli.
Projekt pt. „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy firmą Mały Inżynier i Gminami: Góra Kalwaria, Karczew, Piaseczno, Wiązowna, Zielonka, Ząbki w okresie VIII 2017 – VIII 2018. Wartość projektu: 1 998 811,20 zł, w tym wkład własny: 100 136,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 • rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 800 uczniów (400K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych;

Dofinansowanie UE: 1 599 048,96 zł
W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. 1.Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. 2.Przyrodnicze laboratorium
 3. 3.Język angielski
 4. 4.Język niemiecki
 5. 5.Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier
 6. 6.Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 7. 7.Naukowe Show
 8. 8.ROBO-Lab
 9. 9.Laboratorium Kodowania
 10. 10.Półkolonie naukowe

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły lub nauczycieli prowadzących zajęcia w projekcie.

Plakat 1

Plakat 2

Plakat 3


Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec