Dzień Patrona

Dzień Patrona

We wtorek 7.10.2008 roku w naszej szkole zorganizowano już po raz czwarty obchody Dnia Patrona.

Z tej okazji przygotowano uroczystość, w której wzięli udział nasi szanowni goście, uczestnicy Powstania Warszawskiego z panem Witalisem Hoppe na czele, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz cała społeczność uczniowska. Zebranych przywitała pani wicedyrektor Alicja Stępień przypominając we wzruszających słowach o ludziach, którzy umieli "pięknie żyć i pięknie umierać" - o powstańcach i ich walce z hitlerowskim okupantem. Następnie nagrodzono i wyróżniono młodzież biorącą udział w dwóch konkursach o tematyce powstańczej, literacko - plastycznym i fotograficznym organizowanym przez bibliotekę szkolną. Uroczystość zamknęła inscenizacja pt "Godzina W w stolicy", którą przygotowały klasy 2l i 3d pod kierunkiem pań: Mirosławy Kaliny i Agaty Daniel. Oprawę muzyczną przedstawienia przygotowała p Elżbieta Bruszewska, zaś o dekoracje zadbała pani Wiesława Nastały- Płaskocińska z dziewczynkami z klasy 2l.

 

Zobacz zdjęcia

 


Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec