BIBLIOTEKA Gimnazjum nr 1 w Piasecznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenariusze z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej

1.     Elżbieta Gałczyńska: Koncert życzeń dla nauczycieli. W: Zapraszamy do szkolnego teatru, Płock 2001; s. 33-40

2.     Maria Wyrwicz: „Jakże nie płonąć w podzięce…”. Montaż na Dzień Nauczyciela. W: Scenariusze na cały rok… część I, Kielce ; s. 68-76

3.     Bożena Migaszewska: Nauczycielkom, nauczycielom dziękuje szczerze dziś dzieciarnia…. W: Scenariusze uroczystości szkolnych dla klas IV-VIII, Kielce 1992; s. 43-50

4.     Maria Rell: W hołdzie polskim nauczycielom. W: Scenariusze uroczystości szkolnych dla klas IV-VIII, Kielce 1992; s. 50-54

5.     Beata Krakowiak: Program kabaretowy z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Satyryczne teksty dla szkolnego kabaretu i nie tylko…. W: Uroczystości szkolne w gimnazjum/liceum tom II, Toruń 2003; s. 27-31

6.     Małgorzata Wójcik: szkoła-wędrówka przez epoki. Scenariusz programu artystycznego z okazji Dnia Nauczyciela. W: Uroczystości szkolne w gimnazjum/liceum tom II, Toruń 2003; s. 31-49

7.     Władysław Owczarzak: Polak obywatelem. W: Uroczystości szkolne w gimnazjum/liceum tom II, Toruń 2003; s. 50-59

8.     Robert Skorupa: Czarno na białym; Poradnik Bibliotekarza 2006, nr 4, s. 38-41

9.     Grażyna Antas: „Laurka pełna radości”. Scenariusze uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej; Poradnik Bibliotekarza 1999, nr 9, s. 34-37

 

Scenariusze wigilijne

1.     Maria Antoniuk: Scenariusz wigilijnego spotkania. W: Scenariusze uroczystości szkolnych dla klas IV-VIII, Kielce 1992, s. 57-63

2.     Jolanta Czarnotta-Mączyńska: Pastorałka. W: Scenariusze na cały rok… część I, Kielce, s. 95-105

3.     Aleksandra Marcinkowska: „Narodziła się nam nadzieja i miłość”. Szkolne jasełka, Kielce, s. 106-113

4.     Krystyna Gubernat: Po kolędzie. W: Uroczystości szkolne w gimnazjum-apele, teatr, imprezy, kabaret. Toruń 2000. s. 134-139

5.     Jolanta Czarnotta-Mączyńska: Pastorałka( wg. Betleem polskie Lucjana Rydla). W: Scenariusze na cały rok… część I. Kielce, nr 95-106

6.     Aleksandra Marcinkowska: „Narodziła się nam Nadzieja i Miłość”. Szkolne jasełka. W:Scenariusze na cały rok… część I Kielce, nr 106-115

7.     Dariusz Racinowski: Jasełka. W: Zapraszamy do szkolnego teatru. Płock 2001, s. 135-143

8.     Dariusz Racinowski: Apel okolicznościowy z okazji świąt Bożego Narodzenia. Płock 2001, s. 143-151

9.     Joanna Listkiewicz: Wieczór poetycki „Boże Narodzenie”. W: Scenariusze uroczystości szkolnych. Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne część I. Kraków 2003, s. 147-150

10.  Jadwiga Suliga: Hej kolęda, kolęda…(scenariusz występu kolędników); 2003, nr 10, s. 25

11.  Barbara Wanda Jachimczak: Anielskie Betlejem. Scenariusz bożonarodzeniowy; 2003, nr 10, s, 26-27

12.  Mariusz Kiełtyka: Wieczór kolęd i pastorałek. Montaż słowno-muzyczny; Poradnik Bibliotekarza 2006, nr 12, s. 38-40

13.  Dorota Witoszyńska, Małgorzata Brodzińska: Wieczór kolęd i poezji…; Poradnik Bibliotekarza 2003, nr 12, s. 30-33

14.  Grażyna Łakomy: Przed Wigilią. Propozycja montażu poetycko-muzycznego; Poradnik Bibliotekarz 1996, nr 12, s. 36-38

15.  „Przed zapaleniem choinki”; Poradnik Bibliotekarza” 1994, nr 11/12, s. 39-42

16.  Danuta Gierwatowska: Przed wigilią. Montaż poetycko-muzyczny; Poradnik Bibliotekarza 1993, nr 10, s. 29-31

17.  Marta  Poniedziałek: Czas Wigilii-czas spokoju. Scenariusz Jasełek; 2008, nr 10, s. 26-28

18.  Barbara Wanda Jachimczak: Bożonarodzeniowe anioły. Scenariusz świąteczny; 2012, nr10, s. 26-27

19.  Alicja Maciejewska: Dzięki ci, Panie, za Jana Pawła II. Scenariusz słowno-muzyczny; 2012, nr 3, s. 22-24

20.  Agnieszka Stawowska: Nie lękajcie się! Scenariusz o Janie Pawle II; 2012, nr 3, s. 24-27

 

 

 

Scenariusze z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

 

1.     Wanda Pająk, Ewa Zygier: W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W: Scenariusze uroczystości szkolnych dla klas IV-VIII, Kielce 1992; s. 63-71

2.     Krystyna Gubernat: Kalendarz majowy. Scenariusz apelu poświęconego historycznym rocznicom majowym. W: Uroczystości szkolne w gimnazjum tom I, Toruń 2000; s. 183-190

3.     Henryk Składanowski: Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Scenariusz apelu szkolnego. W: Uroczystości szkolne w gimnazjum tom I, Toruń 2000; s. 191-195

4.     Witaj 3 Maj.W: Scenariusze uroczystości szkolnych dla klas IV-VIII, Kielce 1993; s. 74-77 (wiersze)

5.     Ewa Mierzejewska-Abraham. W: Wychowanie patriotyczne w szkole podstawowej i gimnazjum, Gdańsk 2007; s. 184-188(scenariusze lekcji)

6.     Ewa Mierzejewska-Abraham: Wiwat, Maj!. Scenariusz przedstawienia słowno-muzycznego wystawianego z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W: Wychowanie patriotyczne w szkole podstawowej i gimnazjum, Gdańsk 2007; s. 188-194

7.     Barbara Mida: Niech każdy miłość własną-kraju miłości poświęci. Scenariusz uroczystości w rocznicę Konstytucji 3 Maja; Poradnik Bibliotekarza 1992, nr 1, s. 16-19

8.     Ryszard Rudziński, Jacek Damazyniak: W rocznicę Konstytucji 3 Maja. Scenariusz imprezy;Poradnik Bibliotekarza 1992, nr 2, s.15-22

 

 

Scenariusze z okazji Święta Niepodległości

 

1.     Chomicz, Maria: Gawęda o tej,co nie zginęła. Scenariusz imprezy rocznicowej poświęconej odzyskaniu niepodległości przez Polskę w roku 1918. W: Uroczystości szkolne I-III, Toruń 2000, s.103-111

2.     Składanowska, Maria: 11 listopada. Święto Niepodległości. W: Uroczystości szkolne I-III, Toruń 2000, s. 112-124

3.     Kapelańska Elżbieta: 11 listopada. Święto Niepodległości. Scenariusz spotkania przy herbatce i świecach. W: Uroczystości szkolne I-III, Toruń 2000, s. 125-133

4.     Ta, co nie zginęła. W: Scenariusze uroczystości szkolnych dla klas IV-VIII, Kielce 1993, s. 30-35

5.     Pobratyn, Ewa: Ojczyzna-to wielkie słowo… W: Scenariusze uroczystości szkolnych dla klas IV-VIII, Kielce 1992, s. 31-40

6.     Składanowska, Maria: Gimnazjada na 11 Listopada W: Uroczystości szkolne w gimnazjum. Tom I, Toruń 2000, s. 114-124

7.     Szpunar-Jura, Maria: 11 Listopada-Święto Niepodległości. W: Scenariusze uroczystości szkolnych część I, Rubikon 2003, s. 16-26

8.     Ciecierska, Wiesława: Polska to wielka rzecz. W: Scenariusze uroczystości szkolnych część I, Rubikon 2003, s.27-35

9.     Staszewska-Sagan Anna, Kadłubowska Małgorzata: Ja wiem, com dla Polski uczynił-scenariusz spektaklu prezentującego postać marszałka Józefa Piłsudskiego. W: Uroczystości szkolne w gimnazjum/liceum t.II, Toruń 2003, s. 64-75

10.           Gubernat Krystyna: Po ogień jasny iść…Scenariusz akademii z okazji Święta Niepodległości. W: Uroczystości szkolne w gimnazjum/liceum t.II, Toruń 2003, s. 76-81

11.           Karczewska Joanna: 11 Listopada. W: Uroczystości szkolne w gimnazjum\liceum t. II, Toruń 2003, s. 81-86

12.           Lorenc Lucyna: Ta co nie zginęła. Scenariusz programu artystycznego z okazji Święta Niepodległości . W: Uroczystości szkolne w gimnazjum\liceum t. II, Toruń 2003, s. 86-96

13.           Obrazy z przeszłości. W:  Zapraszamy do szkolnego teatru, Płock 2001, s. 129-132

14.           Racinowski Dariusz: „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba”… W: Zapraszamy do szkolnego teatru, Płock 2001, s. 119-128

15.           Gałczyńska Elżbieta: Obrazy z przeszłości. W: Zapraszamy do szkolnego teatru, Płock 2001, s. 129-132

16.           Barańska Krystyna: „Pytasz się, synu gdzie jest i jaka?” Poradnik Bibliotekarza 1999, nr 10, s. 30-32

17.           Anders Maria: W hołdzie Legionom Dąbrowskiego. Montaż literacko-muzyczny. Poradnik Bibliotekarza 1996, nr 12, s. 33-35

18.           Szadkowska-Droś Teresa: Ta, co nie zginęła. Scenariusz akademii szkolnej w rocznicę odzyskania niepodległości. Poradnik Bibliotekarza 1991, nr 9, s. 30-32

19.           Szpunar-Jura Maria: Scenariusz uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Biblioteka w Szkole  2009, nr 9, s. 29-31

20.           Bladoszewska Ewelina: Lekcja historii; Scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.  Biblioteka w Szkole  2009, nr 9, s.31-32

21.           Szczerkowska Lesława: Rok 1918. Scenariusz uroczystości szkolnej. Biblioteka w Szkole 2011, nr 9, s. 25-27

22.           Jachimczak Barbara Wanda: Modlitwa polskiego żołnierza. Scenariusz z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Biblioteka w Szkole 2012, nr 9, s. 24-25

23.           Konopka Anna, Rudolf Remigiusz: Święto Odzyskania Niepodległości. Scenariusz uroczystości. Biblioteka w Szkole 2012, nr 7-8, s. 27-29