BIBLIOTEKA Gimnazjum nr 1 w Piasecznie

 

 

 

·     Biblioteka Szkolna

 

REGULAMINY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

·     Regulamin wypożyczalni

·     Regulamin czytelni

·     Regulamin internetowego centrum informacji multimedialnej

 

·     Zasoby biblioteki szkolnej

 

·     Pracownicy

 

·     Historia biblioteki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka Szkolna

oraz

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

zaprasza

uczniów, pracowników szkoły i rodziców

do korzystania z naszych zasobów

w godzinach

poniedziałek – wtorek – od 800 do 1500

środa – czwartek – od 800 do 1600

piątek – od 800 do 1400

 

REGULAMINY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

1.              Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

2.              Biblioteka czynna jest:
poniedziałek - wtorek 800-1500; środa-czwartek 800-1600 i piątek 800-1400.

3.              Książki czytelnik wypożycza osobiście na swoje nazwisko.
W tym celu zobowiązany jest do przedłożenia legitymacji szkolnej.

4.              Dokonując zwrotów książek należy podać swoje imię, nazwisko i klasę.

5.              Nie wolno pozostawiać książek bez wypisania ich z pamięci komputera.

6.              Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres miesiąca.

7.              Nie wolno przetrzymywać książek.

8.              W szczególnych przypadkach można przed upływem terminu zwrotu uzyskać prolongatę.

9.              Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.

10.        Płyty DVD wypożyczane są jedynie nauczycielom.

11.        Wypożyczone materiały należy chronić przed zgubieniem lub zniszczeniem.

12.        Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub inną o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej.

13.        Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki należy obowiązkowo zwrócić do biblioteki.

14.        W przypadku odejścia ze szkoły każdy czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 

REGULAMIN CZYTELNI

 

1.    Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

2.     W czytelni obowiązuje cisza.

3.     W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, a w szczególności i tylko na miejscu
z księgozbioru podręcznego i czasopism.

4.     W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wypożyczenie czasopism do domu.

5.     W czytelni zabrania się spożywania posiłków i picia napojów.

 

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM
INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

1.     Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej mogą korzystać nauczyciele,
uczniowie oraz pozostali pracownicy Szkoły.

2.     ICIM jest miejscem pozyskiwania informacji oraz cichej pracy edukacyjnej,
czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki.

3.     Komputery w czytelni przeznaczone są do edycji tekstów, korzystania z baz danych,
poczty elektronicznej i Internetu w zakresie edukacyjnym.

4.     Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do karty pracy danego stanowiska komputerowego oraz dokonać w miarę możliwości oceny działania zestawu komputerowego.

5.     O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy bezzwłocznie poinformować
pracownika ICIM-u, w przeciwnym wypadku sami odpowiadamy za ewentualne zmiany
w oprogramowaniu i dokonane uszkodzenia.

6.     Zabrania się:

·       korzystania z gier, instalowania oprogramowania przyniesionego z zewnątrz
lub pobieranego przez Internet,

·       bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia i napojów
oraz spożywania ich przy stanowisku komputerowym,

·       niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, zmiana konfiguracji sprzętu, przełączanie lub odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcanie jednostek centralnych itp. Zmiany takie może wykonywać wyłącznie obsługa czytelni.

7.     W stosunku do osób nieprzestrzegających powyższych zasad zostaną wyciągnięte
konsekwencje zgodnie z regulaminem porządkowym Szkoły.

 

 

ZASOBY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: MCj04379900000[1]

Biblioteka szkolna gromadzi różne typy dokumentów:

·       książki

·       czasopisma

·       kasety video i płyty DVD z programami edukacyjnymi i adaptacjami lektur szkolnych

·       dokumenty szkolne

 

Książki to głównie:

·       lektury

·       literatura popularnonaukowa

·       literatura piękna

·       podręczniki i wydawnictwa metodyczne dla nauczycieli

 

Literatura piękna podzielona jest na 4 działy:

·       książki obyczajowe

·       przygodowe

·       historyczne

·       fantastyczne.

 

Literatura popularnonaukowa zgromadzona jest głównie w księgozbiorze podręcznym w działach według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, tzw. UKD.

 

Wykaz prenumerowanych czasopism:

·       Aura

·       Film

·       Język niemiecki

·       Newsweek

·       PC World Komputer

·       Polityka

·       Poznaj Swój Kraj

·       Przyroda Polska

·       Victor-Gimnazjalista

·       Wiedza i Życie

·       Wprost

·       Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

·       Zdrowie

 

Z dzienników ogólnokrajowych prenumerujemy:

·       Gazetę Wyborczą

 

Czasopisma dla nauczycieli to:

·       Biologia w Szkole

·       Biblioteka w Szkole

·       Chemia w Szkole

·       Emocje

·       Głos Nauczycielski

·       Głos Pedagogiczny

·       Dyrektor Szkoły

·       Psychologia w Szkole

·       Remedium

 

 

RACOWNICY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: MCj02335830000[1]

W bibliotece pracują:

Dorota Zając
mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej; studia podyplomowe z historii

Ewa Jakubowicz
mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Anna Krawczyk
mgr biologii; studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa

 

 

 

HISTORIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Biblioteka nasza rozpoczęła działalność w II semestrze roku szkolnego 1987/1988, wraz z otwarciem szkoły.

Na początku funkcjonowała, jako Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 6 w Piasecznie                    i zajmowała 1 duże pomieszczenie (około 100 m2), w którym znajdowała się wypożyczalnia       i czytelnia.

W1996 w bibliotece pojawił się pierwszy komputer i rozpoczęła się automatyzacja procesów bibliotecznych. Zakupiono program komputerowy MOL, w którym utworzono całą biblioteczna bazę danych.

Z dniem 1.IX.1999 biblioteka nasza stała się Biblioteką Gimnazjum nr 1 (przez kilka następnych lat również SP nr 6), otrzymaliśmy również oddzielne pomieszczenie, w którym została urządzona czytelnia.

W następnych latach w czytelni zostało zainstalowanych kilka komputerów z wolnym dostępem dla uczniów.

W roku szkolnym 2007/2008 biblioteka wzbogaciła się o nowe Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, ICIM, które zostało sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach tego Centrum dostaliśmy 4 komputery i 2 drukarki.

Obecnie w czytelni znajduje się 8 stanowisk komputerowych dla uczniów, 1 stanowisko dla nauczyciela. Wszystkie te urządzenia połączone są w sieć z dostępem do Internetu.